Home/MONEY/FINANCE
FINANCE2020-04-03T09:38:48+07:00

ไฟแนนซ์

วางแผนการเงินของคนวัย 60

By |January 22nd, 2020|

จะทำอะไรก็ต้องมีเป้าหมาย เชื่อว่ากว่าที่ทุกคนจะเดินทางมาจนถึงวัยเกษียณอย่างวันนี้ คงพิชิตเป้าหมายและทำหลาย ๆ เรื่องสำเร็จกันมาแล้ว

เช็คสิทธิการเงินของคนวัย 60+

By |January 22nd, 2020|

รู้มั้ย? คนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป นอกจากจะถูกยกระดับให้เป็น สว. (สูงวัย) แล้ว ยังจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนวัยอื่น ๆ ด้วย