Home/MONEY/FINANCE

วางแผนการเงินของคนวัย 60

By |2020-02-17T16:27:19+07:00January 22nd, 2020|FINANCE|

จะทำอะไรก็ต้องมีเป้าหมาย เชื่อว่ากว่าที่ทุกคนจะเดินทางมาจนถึงวัยเกษียณอย่างวันนี้ คงพิชิตเป้าหมายและทำหลาย ๆ เรื่องสำเร็จกันมาแล้ว

เช็คสิทธิการเงินของคนวัย 60+

By |2020-02-17T16:24:05+07:00January 22nd, 2020|FINANCE|

รู้มั้ย? คนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป นอกจากจะถูกยกระดับให้เป็น สว. (สูงวัย) แล้ว ยังจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนวัยอื่น ๆ ด้วย